2017 Raporu

12. Uluslararası Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı
19–21 Ocak 2017

Fuar İzmir – Gaziemir Fuar Alanı

FUAR SONUÇ RAPORU
Bu sonuç raporu, 19 – 22 Ocak 2017 tarihleri arasında Orion Fuarcılık tarafından T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği ( HAYKOOP) ,Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB),Kırmızı Et Sanayicileri Ve Üreticileri Birliği Derneği ( ETBİR ),Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ziraat Odaları, İzmir Veteriner Hekimler Odası, İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım Kredi Koop. İzmir Bölge Müdürlüğü, Türkiye Kasaplar Federasyonu, İzmir Kırımızı Et Üreticileri Birliği, İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği, Tarım Gıda Yazarları Ve Gazetecileri Derneği ( TAGYAD ),Ari Ve Onay Belgeli Süt Üreticileri Derneği ( ARİSÜD ),Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği, Gübre Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği, Ege Genç İş Adamları Derneği, Tohum Sanayicileri Ve Üreticileri Alt Birliği, Fide Üreticileri Alt Birliği, KOSGEB, Gohar Group, USLGE, Insights Marketıng & Communiıcation, RK Medya & Agrimech India, Kimia Shargh Company, Polonya Büyükelçiliği destekleri ve Bereket TV, Tarım Türk Dergisi, Hasattürk Gazetesi sponsorlukları ile düzenlenen Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili olarak hazırlanmıştır.
Bu rapor fuar sırasında ziyaretçiler ile yapılan anketin ve fuar girişinde ziyaretçilerden alınan bilgi formlarının değerlendirme sonuçlarını, katılımcılarla bire-bir yapılan anket formlarının değerlendirme sonuçlarını, fuarın basında çıkan haberlerini, ziyaretçi profilini, ziyaretçilerin fuar hakkındaki genel değerlendirmelerini tespit ederek, gelecek fuarlarda elde edilen bu sonuç ve düşüncelerden yararlanabilmek amacını taşımaktadır.
Rapor, fuar sürecindeki günlere ve saatlere eşit dağılmış ve tesadüfi olarak seçilmiş 10.000 fuar ziyaretçisi ve katılımcılarla yüz yüze anket yöntemi uygulanarak ve ziyaretçilerden fuara girişleri sırasında elde edilen bilgi formlarının değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir.

GENEL FUAR BİLGİLERİ
12. İzmir Tarım Fuarı’nın açılış töreni; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Gözet, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Çelik, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülkü Karakuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Akın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, fuarın onur konuğu olan Avrupa Tarım Makine Sanayicileri Birliği Başkanı Richard Markwell ve daha birçok sektör temsilcisi ve protokolün katılımıyla Fuar – İzmir Gaziemir Fuar Alanı’nda 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 11.00’da gerçekleştirildi.

Düzenli olarak büyüyerek gelişen; 56 ülkeden 729 katılımcının yer aldığı fuarı, 57 ülkeden, toplam 58 ilden olmak üzere yaklaşık 248 bin 351 kişi ziyaret etti. Böylece Agroexpo, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dördüncü büyük tarım fuarı olma özelliğini devam ettirdi.
Tarım ve hayvancılık sektöründeki son gelişmeleri ve yenilikleri tüm ilgililere topluca sunan fuarda; Tarımsal Mekanizasyon ve Teknolojileri, Traktör ve Ekipmanları, Hayvancılık, Hayvansal Üretim Teknolojileri ve Ekipmanları, Seracılık, Tohum, Fide, Fidan, Gübre üreticileri ile Sulama Sistemleri ve teknolojileri konularında faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

KATILIMCI FİRMA BİLGİLERİ


İzmir Tarım Fuarı’na başta ülkemiz olmak üzere 56 ülkeden toplam 729 firma katılmıştır. Bu ülkeler şunlardır;

2010 – 2017 yılları arasında düzenlenen İZMİR TARIM FUARI Katılımcı Sayısı Dağılım Tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

 

•    KATILIMCI MEMNUNİYETİ
Agroexpo Eurasia katılımcılarımızdan % 98.34’ü fuarı olumlu olarak değerlendirmiş ve 2017 yılında düzenleyeceğimiz İzmir Tarım Fuarı’na katılacaklarını belirtmişlerdir. % 1,66’sı ise fuarı olumsuz olarak değerlendirmişlerdir.

Katılımcıların Olumlu ve Olumsuz Buldukları Noktalar

 

 FUAR GENEL ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Fuar İzmir – Gaziemir Fuar Alanı’nda ziyarete açılan Agroexpo 2017 Fuarı 248.351 ziyaretçi tarafından gezilmiştir. 2010 – 2017 yılları arasında düzenlenen İZMİR TARIM FUARI Ziyaretçi Sayısı Dağılım Tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

•     ŞEHİRLERE GÖRE GENEL ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
İzmir Tarım Fuarı ziyaretçilerinin % 26,79’u İzmir’den, % 73,21 ’i ise İzmir dışından olmak üzere toplam 58 ilden ve 57 Ülke ’den gelmiştir. Bu iller şunlardır;

ÜLKELERE GÖRE GENEL ZİYARETÇİ DAĞILIMI

 ORİON FUARCILIK’IN GETİRMİŞ OLDUĞU ZİYARETÇİ ORGANİZASYONLARI

Fuar; Orion Fuarcılık tarafından Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinden 27 İlden 2200’ü aşkın otobüs organizasyonu ile getirilen çiftçilerimize, tarım ve hayvancılık konusundaki ilgililere ve profesyonellere ev sahipliği yapmıştır.

Orion Fuarcılık organizasyonu ile gelen fuar ziyaretçilerinin,
% 28,8’i firmalarında genel yönetimden sorumludur.
% 19,2’ si firma içi kararlara tek veya ortak yetkili olarak katılmaktadır.
% 12,7’si sektörle ilgili oda, birlik başkanı ya da üyesidir.
% 18,3’ ü ziraat mühendisi – veteriner hekimdir.
% 21,00’i de çiftçi - çiftlik sahibidir.

•    ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ 

 Fuar ziyaretçilerinin %98,7’si fuarı olumlu olarak değerlendirmişlerdir. Fuar İzmir – Gaziemir Binaları’nda 2018 yılında düzenlenecek Agroexpo’yu ziyaret edeceklerini belirtmişlerdir. Gelen ziyaretçilerin % 1,3’ü fuar organizasyonunu olumsuz değerlendirmişlerdir. Olumlu ve olumsuz bulunan en önemli geri bildirimleri şu şekilde açıklanmıştır;

•    GENEL ZİYARETÇİ PROFİLİ 

Ziyaretçilerin faaliyet kolları dağılımları şöyledir;

Diğer faaliyet alanları ; gübre, kasap ,müteahhit, pazarcı ,imalat müh. ,mali müşavir, kimya mühendisi, harita müh.,gıda müh.,öğretim görevlisi,diş hekimi,tarım danışmanı ,zirai ilaçlama,eczacı,avukat olarak sıralanmıştır.

Damla BAŞDOĞAN
İdari İşler Müdürü
0 555 800 49 40
damlabasdogan@orionfair.com